مدال فیلدز

مدال فیلدز جایزه‌ای است که هر چهار سال یک بار به ابتکار ریاضی‌دان کانادایی جان چارلز فیلدز در جریان کنگره اتحادیه جهانی ریاضیات به ریاضی‌دانان جوان (کمتر از چهل سال) که کار ارزنده‌ای در ریاضی انجام داده باشند، داده می‌شود. ادامه خواندن “مدال فیلدز”

اصل توازی اقلیدس

اصل توازی اقلیدس

اگر دو خط به وسیله ی یک خط دیگر چنان قطع شوند که مجموع دو زاویه ی داخلی در یک طرف آن کمتر از ۱۸۰ درجه باشد، این دو خط یکدیگر را در همان طرف قطع می کنند. ادامه خواندن “اصل توازی اقلیدس”