پایگاه کتاب های درسی

برای دانلود کتاب های درسی (دوره آموزش ابتدایی، دوره اول آموزش متوسطه، دوره دوم آموزش متوسطه، شاخه فنی و حرفه ای و غیره) می توانید به سایت پایگاه کتاب های درسی به آدرس زیر مراجعه کنید : ادامه خواندن “پایگاه کتاب های درسی”

انجمن ریاضی ایران

برای آشنایی با انجمن ریاضی ایران و عضویت در آن، شرکت در مسابقه ها و همایش ها، دانلود نشریه ها و غیره می توانید به سایت انجمن ریاضی ایران به آدرس زیر مراجعه کنید : ادامه خواندن “انجمن ریاضی ایران”

مبدل واحدهای اندازه گیری

برای تبدیل آنلاین واحدهای اندازه گیری مانند فاصله، مساحت، سرعت، شتاب، وزن، دما، چگالی، فشار، حجم، انرژی، نیرو، زمان، زاویه و غیره می توانید به سایت مبدل واحدهای اندازه گیری به آدرس زیر مراجعه کنید : ادامه خواندن “مبدل واحدهای اندازه گیری”

مرکز سنجش آموزش و پرورش

برای آگاهی از برنامه ی امتحان های نهایی، دانلود سؤال های امتحان نهایی و غیره می توانید به سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش به آدرس زیر مراجعه کنید : ادامه خواندن “مرکز سنجش آموزش و پرورش”

سازمان سنجش آموزش کشور

برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به کنکور سراسری، کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، آزمون های استخدامی و غیره می توانید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس زیر مراجعه کنید : ادامه خواندن “سازمان سنجش آموزش کشور”