بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن

به نام خالق یکتای دادار

بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن

محمد علی مقدم زاوه

پاییز ۱۳۹۵

چکیده

همان گونه که می‌دانید دو واژه ی آموزش و پرورش بنیاد و اساس آموزش و پرورش را شکل می‌دهند. در این مقاله ابتدا به بیان و شرح الگوی تربیتی پیامبر اسلام و سپس نقد آموزش و پرورش در آموزش و پرورش بر پایه ی آن پرداخته ایم.

واژه‌های کلیدی : پیامبر اسلام، آموزش و پرورش، تربیت.

نویسنده: محمد علی مقدم زاوه

۱ فروردین ۱۳۵۶ در شهر مشهد متولد شدم. از همان کودکی علاقه ی زیادی به ریاضی داشتم. برای تحصیل در دانشگاه رشته ی ریاضی محض را انتخاب کردم. پس از اخذ کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران گرفتم. علاقه ی زیادی به تدریس ریاضی و نوشتن دارم.