برهانی دیگر برای قضیه ی وجود مثلث

به نام خالق یکتای دادار

برهانی دیگر برای قضیه ی وجود مثلث

محمد علی مقدم زاوه

پاییز ۱۳۹۵

چکیده

در کتاب هندسه (۲) سال سوم آموزش متوسطه، رشته ی ریاضی و فیزیک ( مجله ریاضی، صفحه های ۴۴ و ۴۵ ) برهانی دست کم دشوار و غیر قابل فهم برای دانش آموزان آورده شده است. در این مقاله برهانی دیگر که بسیار ساده نیز است، ارائه می‌دهیم.

واژه‌های کلیدی : قضیه ی وجود مثلث.

نویسنده: محمد علی مقدم زاوه

۱ فروردین ۱۳۵۶ در شهر مشهد متولد شدم. از همان کودکی علاقه ی زیادی به ریاضی داشتم. برای تحصیل در دانشگاه رشته ی ریاضی محض را انتخاب کردم. پس از اخذ کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران گرفتم. علاقه ی زیادی به تدریس ریاضی و نوشتن دارم.