کتاب تست ریاضیات پایه

فهرست

معرفی کتاب

نام کتاب : ریاضیات پایه – تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور

ویرایش دوم : بهار ۱۳۹۶

نویسنده : محمد علی مقدم زاوه

صفحه آرا : محمد علی مقدم زاوه

تست های طبقه بندی شده ی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

قابل استفاده برای همه ی دانش آموزان رشته های تجربی، ریاضی و انسانی

این کتاب شامل ۹ فصل زیر است :

فصل ۱. توان و کاربردهای آن

فصل ۲. عبارت جبری، اتحاد و تجزیه

فصل ۳. قدر مطلق و جزء صحیح

فصل ۴. رادیکال

فصل ۵. دستگاه محورهای مختصات و خط

فصل ۶. معادله و نامعادله

فصل ۷. دنباله

فصل ۸. لگاریتم

فصل ۹. مثلثات

مجوز

این کتاب تحت مجوز بین‌المللی زیر است :

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

برای دیدن یک رونوشت از این مجوز به آدرس زیر بروید :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

می‌توانید این کتاب را رایگان دریافت کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید، با شرایط زیر :

با ذکر نام

می‌توانید این کتاب را به اشتراک بگذارید ولی با ذکر نام نویسنده و آدرس زیر باشد :

www.abd124.ir

غیر تجاری

می‌توانید این کتاب را با هزینه ی خود چاپ یا بر روی لوح فشرده رایت کرده و به صورت رایگان منتشر کنید ولی اجازه ی استفاده ی تجاری و کسب درآمد از این کتاب را ندارید.

بدون انشقاق

می‌توانید این کتاب را تغییر شکل دهید ولی اجازه ی توزیع محتوای تغییر یافته را ندارید.

دانلود