هندسه

درس نامه های مفهومی، مثال های حل شده و تمرین های متنوع

تست های طبقه بندی شده ی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

قابل استفاده برای همه ی دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی

هر یک از این دو کتاب شامل ۵ فصل زیر است :

فصل ۱. هندسه و استدلال

فصل ۲. چند ضلعی

فصل ۳. دایره

فصل ۴. تقارن

فصل ۵. ترسیم های هندسی