جبر خطی

درس نامه های مفهومی، مثال های حل شده و تمرین های متنوع

تست های طبقه بندی شده ی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

قابل استفاده برای همه ی دانش آموزان رشته ی ریاضی

هر یک از این دو کتاب شامل ۲ فصل زیر است :

فصل ۱. ماتریس و دترمینان

فصل ۲. دستگاه معادله های خطی