مجموعه و استدلال

درس نامه های مفهومی، مثال های حل شده و تمرین های متنوع

تست های طبقه بندی شده ی کنکور سراسری داخل و خارج کشور

قابل استفاده برای همه ی دانش آموزان رشته ی ریاضی

هر یک از این دو کتاب شامل ۳ فصل زیر است :

فصل ۱. استدلال ریاضی

فصل ۲. مجموعه

فصل ۳. حاصل ضرب دکارتی و رابطه